ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Guangzhou Sport University

− Nov 14,2019 −

Mr.Zhang Yufang  Director,Guangzhou Sport University พร้อมคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับในโอกาสมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านการกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับ Guangzhou Sport University 
          ในการนี้ ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นผู้ลงนามร่วมกับ Mr.Zhang Yufang  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back