ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

− Nov 12,2019 −

บรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้น ณ. ลานลูกโลกหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back