ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสถาบันการศึกษาในเครือ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

− Nov 06,2019 −
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 ให้ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562   
    ในการนี้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน คุณณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย โดย รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมถวายปัจจัยสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,333,442 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และในโอกาสดังกล่าว รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ยังได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีสุดารามวรวิหาร และโรงเรียนบาลี เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนละ 30,000 บาท และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดศรีสุดาราม จำนวน 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของสังคมอีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back