ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะกรรมการฯ จาก สป.อว. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Oct 18,2019 −

           ผศ.ดร.เบญจา  ชลธาร์นนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)  เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  รวมถึงตรวจเยี่ยมความพร้อมของมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการด้วย 
          ในการนี้มี ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back