ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบโล่ให้อธิการบดี มกธ.จากการสนับสนุน “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36

− Oct 09,2019 −

 พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36  โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ครอบครัวอุปถัมภ์  ครูพี่เลี้ยง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
           ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้รับเกียรติให้รับโล่เกียรติคุณจาก พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการดังกล่าว  เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา และสนับสนุนกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” พิเศษ รุ่นที่ 36  หลักสูตร สังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุขสู่ชายแดนใต้  ในการนี้มี ดร.กฤษฎาภรณ์  รุจิธำรงกุล  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับมอบ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back