ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

− Oct 04,2019 −

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2019 Annual Scientific Congress : The 60th anniversary of the Korean Association of Orthodontists ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี. โดย อาจารย์ ดร.เอดวาร์ดโด ยูโก้  ซูซูกิ เป็นวิทยากรบรรยายในงาน อีกทั้งผลงานวิจัยของ นางสาวศศธร  ภูตินาถ ในหัวข้อ “Effect of Orthodontic Loading on the Expression of Osteoblast Markers in Human Periodontal Ligament” ยังได้รับรางวัล Excellent Poster Presentations อีกด้วยBack