ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

− Sep 17,2019 −

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” หรือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 21 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องบรรยาย 301 ชั้น ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของคณาจารย์ และบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบุคลภายนอกที่มีความสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-8006800 ต่อ 2031 หรือ 098-3681198 , 0873705670Back