ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากร

− Sep 13,2019 −

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี  2562  แก่บุคลากรของมหาวิทยาฯ  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพ  สาธารณสุข  และบริการทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด  โดยมีแพทย์และพยาบาลมาให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก  วัดความดัน  เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์  ตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน  ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  ตรวจวัดสายตา  เอ็กซเรย์ปอด  ตรวจปัสสาวะและอุจจาระ  ตรวจโรคเฉพาะทางหลายรายการ  เช่น มะเร็งเต้านม  เป็นต้น  และบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ   ณ อาคารดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา  07.00 – 12.00 น.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back