ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ รุ่น 1 “หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” ปีการศึกษา 2562

− Aug 30,2019 −

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมในการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย  
          ในการนี้  รศ.ทพ.ทองนารถ  คำใจ  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  และคณาจารย์  ได้แนะนำความพร้อมของหลักสูตร  ศักยภาพของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนตามมาตรฐานของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และตามมาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และการกีฬา  สปอร์ต คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back