ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สมาคม ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

− Aug 20,2019 −

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   ดุษฎีบัณฑิต   มหาบัณฑิต  และบัณฑิต  ในโอกาสเป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2561  จัดโดยสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
      ในการนี้  ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ผศ.ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  ที่ปรึกษาสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พล.อ.ดร.วิชิต  ยาทิพย์  นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.ดร.สถิตย์  นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ  มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่  18  สิงหาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back