ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์ รับตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

− Aug 20,2019 −

 ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหาร  คณบดี  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  สถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยฯ  และเหล่าทุนดารา นักแสดง นักร้อง และสื่อมวลชน  นำโดย ดร.วโรดม  ศิริสุข (ชายแฮ็คส์)  ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง หรือ “ดร.ดร๊าฟ” ในโอกาสที่ได้รับเกียรติให้เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
        อย่างไรก็ตาม  ประสบการณ์ทำงานในเส้นทางการเมืองของ ดร.ดร๊าฟ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขานุการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงถือได้ว่าไม่ใช่มือใหม่สำหรับการเมือง โดย ดร.ดร๊าฟ  สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย  สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.)  จึงถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยทำงานให้กับกระทรวงสำคัญของประเทศ
         “ผมพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่  และจะใช้ความรู้ความสามารถ  ความมุ่งมั่น  เพื่อที่จะพัฒนาในทุกๆ เรื่องที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชน "  ดร.ดร๊าฟ กล่าว

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back