ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

− Aug 20,2019 −

 ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประธานในพิธีซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 25 สิงหาคม 2562   
        ในการนี้  ดร.ดวงฤทธ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  พร้อมด้วย  ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทั้งระดับดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิต  ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2562
        ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 มีศิลปิน  ดารา  นักร้อง  นักแสดงด้วย  อาทิ  ม่านฟ้า-อรปรภัตร  จันทรสาขา  อดีตนักแสดง  นุ้ย-เกศริน เอกธวัชกุล อดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติ ครู วิทยากร และนักแสดง  เชอรี่-เมลิสา  มหาพล  อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2006  สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ปลา-ปรภัสสร วรสิรินดา  มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014  ปริญญาโทรัฐศาสตร์ หลักสูตร “NEWERA”  แบงค์-กฤษฎี พวงประยงค์  นักแสดง  ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์  รุ่น “เจ้าสัว 9”  สรีวันท์  วาทะวัฒนะ  ดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  และเนส-ณินท์   พัฒนกูลกิจ  นักแสดง  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาการตลาด  เป็นต้น

 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back