ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

นักศึกษาจีน ระดับปริญญาเอก ม.กรุงเทพธนบุรี ศึกษาดูงานการบริหารการศึกษา-เรียนรู้วิถีชุมชน

− Jul 26,2019 −

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารการศึกษา  ระดับปริญญาเอก  ซึ่งเป็นนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในด้านต่าง ๆ ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชมท้องถิ่นจากตลาดน้ำดอนหวาย  อ.สามพราน จ.นครปฐม  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back