ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบทุนการศึกษาปริญญาโท – เอก 1.8 ล้านบาท ให้ผู้คว้าตำแหน่ง “MISS GRAND THAILAND 2019”

− Jul 19,2019 −

ขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์นครพนม “โกโก้” อารยะ  ศุภฤกษ์  ผู้คว้าตำแหน่ง “MISS GRAND THAILAND 2019” ได้รับมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  จำนวน 1 ล้านบาท  และมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่รอง “MISS GRAND THAILAND 2019” ทั้ง 4 คน ๆ ละ 2 แสนบาท  โดย ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  ได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา  และยกระดับเวทีการประกวด MISS GRAND THAILAND  จึงให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น  1,800,000 บาท  ณ ไบเทค  บางนา  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562Back