ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

− Jul 14,2019 −

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เปิดเผยว่า  ม.กรุงเทพธนบุรี จะจัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของการศึกษาไทยระหว่างครูอาจารย์ กับนิสิตนักศึกษา พร้อมมีพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงอาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ 130 รูปที่ลานเอนกประสงค์อาคาร 14 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาท้ังศิษย์เก่าและปัจจุบันที่จะมาพบปะสังสรรค์

ในการนี้ นส.รัชนก  อินทนนท์ นักแบดมินตันมืออันดับ 7 ของโลก นายอัสดิน  วงษ์โยธา เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 4 สมัย ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมเจิมคำราเรียน อุปกรณ์การกีฬาต่าง ๆ และสวมมงคลครอบครูนักมวยของค่าย  ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ขึ้นชกที่สนามมวยต่าง ๆเพื่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต่อไป

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back