ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี-ร.ร.สาธิตกรุงเทพธนบุรีร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

− Jul 15,2019 −

 ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาม.กรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ในการนี้ ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้สมทบเงินบริจาคร่วมกับบุคลากร เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไว้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาทด้วย ณ วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back