ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกรุ่นร่วมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

− Jul 09,2019 −

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกรุ่นร่วมน้อมรำลึกพระคุณครู เนื่องในพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562Back