ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

กำหนดการคัดตัวนักกีฬาทุกประเภทกีฬาของมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jun 14,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดการคัดตัวนักกีฬาทุกประเภทกีฬา เชิญชวนผู้สนใจร่วมคัดตัวเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตามวันและเวลาที่กำหนด

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back