ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรใหม่และทันสมัย

− Jun 12,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยหลักสูตรใหม่และทันสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นอกจากเนื้อหาการเรียนที่เข้มข้นแล้ว ยังได้รับความรู้จากวิทยากรระดับประเทศ อาทิ ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ท่าน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาการธนาคารและการเงิน หลักสูตรปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียน การสัมมนาอย่างมีความสุข เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ให้กับผู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก จึงได้จัดหลักสูตรการสัมมนาบนเรือยอร์ช ขึ้นมาเป็นพิเศษ เฉพาะชาว BTU เท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bkkthon.ac.th

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back