ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่สถาบันในเครือ ประจำปีการศึกษา 2562

− Jun 11,2019 −

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์ของสถาบันในเครือดังกล่าวมาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความอบอุ่น ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back