ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

− Jun 07,2019 −

ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในการนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

กำหนดการ สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 1)

08.30 – 9.00 น.         ลงทะเบียนและยื่นเอกสาร

09.00 – 9.30 น.         กล่าวต้อนรับ

                                  แนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

09.30 – 10.30 น.        เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

10.45 น. เป็นต้นไป    สอบสัมภาษณ์ โดยเรียงตามลำดับหมายเลข

สถานที่ลงทะเบียนและสอบสัมภาษณ์    อาคารคลินิกทันตกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิตBack