ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ยูไนเต็ด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือสานฝันเยาวชน พัฒนาทักษะฟุตบอลอาชีพ

− May 29,2019 −

           ท่านสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ดร.นิลุบล  ลิ่มพงษ์พันธุ์  ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พร้อมด้วย ท่านยุทธนา  หยิมการุณ  รองปลัดกระทรวงการคลัง และประธานสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด  และผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้แถลงข่าวถึงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ตามโครงการสานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ  โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการต่อยอดสนับสนุนทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้แก่เยาวชนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลในโครงการดังกล่าวที่ผ่านการคัดเลือก  ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาจำนวน 2 ทุน เป็นระยะเวลา 5 ปี  โดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน  ส่งเสริมให้เยาวชนที่มีทักษะกีฬาฟุตบอลได้มีพัฒนาการเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคต และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนให้เป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  
           ในการนี้  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาฟุตบอลโครงการสานฝันฯ ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  สโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ ศุลกากร ยูไนเต็ด  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปี 2562  โดยท่านสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ  ท่านยุทธนา  หยิมการุณ  และผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  ทั้งนี้มี ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงาน  คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  ผู้ปกครอง  และสื่อมวลชน  เข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง  ณ ห้องประชุมชั้น 5  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back