ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมรายการเสียงปฎิรูป ตอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลง

− May 14,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมรายการเสียงปฎิรูป ตอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลง

โดยมีวิทยากรรับเชิญ :
-ดร. ณัฐวรรณ สาสิงห์
(ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)
-นพ. กำจัด รามกุุล
(คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-ศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี)

ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค.62 ทางช่อง TNN24Back