ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ดร.ดวงฤทธิ์” ให้กำลังใจชื่นชมทีมจิตอาสาโรงครัวพระราชทาน

− May 07,2019 −

          ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้กำลังใจและชื่นชมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงครัวพระราชทานด้วยความขยันขันแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  เพื่อจัดเตรียมเครื่องปรุง  วัตถุดิบประกอบอาหารคาวหวาน  และผลไม้หลากหลายชนิดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  พร้อมทั้งให้คำแนะนำ  กำกับดูแลความเรียบร้อย  โดยเน้นย้ำให้จิตอาสาทุกคนต้องตระหนักถึงความสะอาดควบคู่กับรสชาติความอร่อยของอาหารเป็นสำคัญ  
          ในการนี้  วัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  ได้รับทำโรงครัวพระราชทานร่วมกับกรุงเทพมหานคร  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ซึ่งมีประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพหลายหน่วยงานมาร่วมจิตอาสาอย่างคับคั่ง  ณ จุดอาหารพระราชทานบริเวณเชิงสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ระหว่างวันที่  4 – 6 พฤษภาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back