ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ท่านตวง อันทะไชย” มอบเกียรติบัตรแก่ “ดร.ดวงฤทธิ์” เชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาการศึกษาและการกีฬา

− May 04,2019 −

 ท่านตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  มอบเกียรติบัตรให้แก่ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ด้านการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศึกษาและการกีฬาในงานสัมมนา  เรื่อง สรุปบทเรียน 4 ปีกับการปฏิรูปการศึกษา  โดยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ณ ห้องภาณุมาศ  ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back