ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากวิทยาลัยในเครือ ม.กรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

− Apr 30,2019 −

             ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบโล่เกียรติยศให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม  อาทิ  ร.ต.พรชัย  เค้าแก้ว  นักตะกร้อทีมชาติไทย  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท  และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาด้วย  
             ในการนี้ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  คณะผู้บริหาร  และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือของม.กรุงเทพธนบุรี ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวด้วย ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม   เมื่อวันที่  28 เมษายน  2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back