ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากลจับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษา

− Mar 13,2019 −

     นายอู๋ จื้อ อี้  นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล  และ ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางด้านการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางวิชาการ  ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทางวิชาการ  เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย  
           ในการนี้  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากรของสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล  และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4  ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back