ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม "รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562"

− Mar 10,2019 −

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เงินรางวัลรวม 680,000 บาท 

เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 

รายละเอียดในการสมัคร Dowload Back