ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สถาบัน STTA ประเทศอินโดนีเซีย จับมือ ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการ

− Feb 26,2019 −

Dr.T.Ken Darmastono อธิการบดีของสถาบัน Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA) ประเทศอินโดนีเซีย และ ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการทำวิจัยของนักศึกษาคณะต่าง ๆ และคณาจารย์  และมุ่งพัฒนาวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทั้งสองสถาบัน  ทั้งนี้ Dr.T.Ken Darmastono และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่าง ๆ ด้วย
           ในการนี้มีผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษาของสถาบัน STTA และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back