ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รำลึกท่าน “ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง” ร่วมทำบุญอุทิศครบรอบถึงแก่อนิจกรรม 1 ปี

− Feb 18,2019 −

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผศ.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  คุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  พร้อมเครือญาติ  ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ ดร. ชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง ประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และอดีต รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมที่ถึงแก่อนิจกรรมครบ 1 ปี  
           ในการนี้  มีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีดังกล่าว  อาทิ  ดร.กว้าง  รอบคอบ  อดีตอธิบดีกรมสามัญ  กระทรวงศึกษาธิการ  ผศ.ดร.จรินทร์  สวนแก้ว  รศ.พัชรี  สวนแก้ว  พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ  ดร.อมร  เตชะหรูวิจิตร  ดร.เสงี่ยม   บุญมีฤทธิ์  นายธงชัย  ชัยรุ่งเรือง  ดร.นิวัฒน์  เหล่าสุวรรณวัฒน์  ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  ดร.จิราภรณ์  สุขารมย์  และผศ.ดร.ประไพศรี  โห้ลำยอง  เป็นต้น  ณ ตำหนักสมเด็จ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back