ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี-สถาบันในเครือเข้าเยี่ยมสื่อมวลชน-มอบกระเช้าปีใหม่ 2562

− Jan 28,2019 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสถาบันในเครือ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ  และโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  นำโดยคุณณัชชา  ชัยรุ่งเรือง  ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยอ.กฤติญา กวีจารุกรณ์ ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel ผู้แทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เข้าเยี่ยมสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ พร้อมมอบกระเช้าปีใหม่ 2562  ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back