ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

เจ้ากรมการสื่อสารฯ ทหารเรือ ยินดีและชื่นชมรายการของ BTU ที่ผลิตให้ ส.ทร. ครอบคลุม 11 สถานี

− Jan 27,2019 −

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยผศ.ดร.พนม  วรรณศิริ  ผอ.สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย อาจารย์ กฤติญา กวีจารุกรณ์  ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  และผู้แทนนักศึกษา น.ส.อตินุช วัฒนศิริชัยกุล   สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (inter)  คณะบริหารธุรกิจ  น.ส.สุทธิชา สมมาตย์  สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้เข้าพบ พล.ร.ท.อรัญ  นำผล  เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  เพื่อสวัสดีปีใหม่และรายงานผลการดำเนินงานการผลิตรายการวิทยุให้กับสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.)  ทั้งนี้ พล.ร.ท.อรัญ  นำผล  ได้กล่าวชื่นชมรายการต่าง ๆ ของม.กรุงเทพธนบุรีที่ได้ผลิตให้กับ ส.ทร. ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ  ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง
            สถานีวิทยุ ส.ทร. สนับสนุนพื้นที่ในสื่อวิทยุกระจายเสียงดังกล่าวให้กับ ม.กรุงเทพธนบุรี ได้ผลิตรายการร่วมกับ ส.ทร. เข้าสู่ปีที่ 3 มีรายการ ดังนี้
            รายการ “เพลงและข่าวกับ BTU”  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พนม  วรรณศิริ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ส.ทร  ในวันเสาร์และอาทิตย์  เวลา 20.05 - 20.30 น. ครอบคลุม 9 จังหวัด 11 สถานีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  จันทบุรี  พัทยา  สงขลา  นครพนม  อุบลราชธานี  ตราด  เชียงใหม่  หนองคาย  พังงา  และนราธิวาส  ซึ่งบางแห่งมีทั้ง AM และ FM  แต่ส่วนใหญ่เป็น FM อย่างเดียว  
            รายการ “รู้กฎหมายกับ BTU และสภาทนายความ” ดำเนินรายการโดยท่าน ผศ.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์  โดยออกอากาศผ่านสถานีวิทยุส.ทร. ภูเก็ต ความถี่ AM1458 KHz เวลา 09.05 - 10.00 น. และความถี่ AM 1431 KHz เวลา 17.05 - 17.30 น. ทุกวัน  ซึ่งสามารถรับฟังผ่านแอพลิเคชั่น ส.ทร. ได้อีกช่องทางหนึ่ง
           ส่วนสถานีวิทยุ ส.ทร. วังนันทอุทยาน  ความถี่ FM 106  ครอบครัวข่าว  ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครมีรายการ “ดูหนังฟังเพลงกับ BTU” เวลา11.25 - 12.00 น. ดำเนินรายการโดยอาจารย์ กฤติญา กวีจารุกรณ์ (อ.ยู๊) ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel  
           อย่างไรก็ตาม  ทุกรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ส.ทร. ดังกล่าว ยังออกอากาศทางสถานี BTU Radio  วิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ความถี่ FM 93.25 MHz  อีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back