ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี มอบเงินอัดฉีดทัพนักกีฬา 12 ล้านบาท หลังปิดฉากกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 46

− Jan 24,2019 −

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวม 12 ล้านบาทให้แก่ทัพนักกีฬาในพิธีมอบรางวัล “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46”  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากทุกประเภทการแข่งขันกีฬาปัญญาชน  
          ในการนี้  ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้  ได้กล่าวรายงานผลความสำเร็จของทัพนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขัน  พร้อมนำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย ณ อาคารปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back