ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

− Jan 10,2019 −

   ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วยดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และสถาบันในเครือ  ร่วมกันแต่งกายย้อนยุคสวมชุดไทยนุ่งโจงกระเบนอย่างสวยงามเข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”  ครั้งที่ 2  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนผ่านพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการน้ำภายใต้บรรยากาศเสมือนการย้อนเวลากลับสู่สมัยอดีต  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า  เมื่อวันที่  8  มกราคม  2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back