ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

“ชมรมสองล้อใจบุญ เกื้อหนุนผู้ยากไร้” มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี

− Jan 08,2019 −

 ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ต้อนรับนายจิรเสกข์  วัฒนมงคล พร้อมคณะจากชมรม “สองล้อใจบุญ เกื้อหนุนผู้ยากไร้” ในโอกาสนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน BANGKOK INTERNATIONAL BIKE WEEK ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคมที่ผ่านมา  จำนวน 354,000 บาท  มอบให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back