ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

เรือนจำพิเศษมีนบุรี-สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย-ม.กรุงเทพธนบุรี จับมือร่วมลงนาม MOU ทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขัง

− Dec 20,2018 −

 

           นายแพทย์สมภพ  สังคุตแก้ว  ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี  และดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสำหรับบุคลากรและผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยร่วมเป็นพันธมิตรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการส่งเสริมอาชีพกับเรือนจำพิเศษมีนบุรีด้วย  โดยมีนายอายุตม์  สินธพพันธุ์  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  และนอกจากนี้ยังมีดาราพิธีกรสาวสวย “น้องไอซ์” อภิษฎา  เครือคงคา  มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย
           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และเรือนจำพิเศษมีนบุรีดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน  และร่วมมือกันผลักดันให้บุคลากรของเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  และยังส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยผ่านระบบการศึกษาทางไกล หรือการส่งคณาจารย์ไปจัดการเรียนการสอนภายในเรือนจำ  ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้  และผลักดันให้ผู้ต้องขังกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมส่วนรวมอย่างเป็นปกติสุข  และนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพอย่างสุจริตเป็นการคืนคนดีให้กับสังคมต่อไป  ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสูง คือ การสร้างการยอมรับให้กับสังคม  และประชาชน  เพื่อลดรอยด่างของสังคมที่มีต่อผู้ต้องราชทัณฑ์  หรือผู้พ้นโทษ  และเพื่อลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำอีกด้วย

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back