ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ผู้บริหาร ม.กรุงเทพธนบุรี ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย ก่อนสู้ศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

− Dec 06,2018 −

ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้ให้โอวาทแก่ทัพนักกีฬา  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในโอกาสการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  ครั้งที่ 19  ระหว่างวันที่ 7 – 20 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเนปิดอว์  ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
            ในการนี้  คณะผู้ฝึกสอน  ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อและชินลง  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับฟังโอวาทอย่างพร้อมเพียง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 4  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back