ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ม.กรุงเทพธนบุรี ต้อนรับเยาวชน “โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์” ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

− Nov 27,2018 −

 ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมด้วย คุณจิรวรรณ  ชัยรุ่งเรือง (ครูเอิร์น)  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และคณาจารย์  นักศึกษาร่วมให้การต้อนรับหัวหน้าคณะและคณะเยาวชนจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561  ในโอกาสมาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยกับคณะผู้บริหาร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  โดยคณะเยาวชนจากโครงการดังกล่าวได้เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย  ศิลปะการรำไทย  เรียนรู้การฝึกฝนเสริมสร้างร่างกาย (ฟิตเนส)  และชมการสาธิตทำส้มตำ  ซึ่งทำให้คณะเยาวชนได้รับทั้งความรู้  และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
          ในการนี้  นักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตร NEW ERA คณะรัฐศาสตร์  นักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะเยาวชนดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้น 4 ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back