ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

แขกผู้มีเกียรติ ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี มกธ. ในงาน “BTU Unify Pink Party”

− Nov 20,2018 −

ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “BTU Unify Pink Party” (ราตรีสีชมพู)  ภายหลังจากสิ้นสุดการการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ประจำปี 2561 “BTU Unify Games 2018”  ในการนี้ ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าทุกระดับ และแขกผู้มีเกียรติได้เดินทางมาร่วมอวยพรให้แด่ ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561          
ภายในงานมีการออกบูธแสดงผลงานของนักศึกษา  การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ภาคปกติ  และภาคสมทบ  และการแสดงสดจากวง Instinct มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน  ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม

รูปข่าวประชาสัมพันธ์Back