News

BANGKOKTHONBURI NEWS

News

− Dec 20,2022 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ในโอกาสได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี  ในโอกาสได้รับ         พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”        ศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”…