News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. มอบเข็มวิทยฐานะและเสื้อกาวน์ประจำสาขาแก่นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

− Nov 18,2023 −Back