Institutes

สถาบันภาษาต่างประเทศ

News

− Jan 07,2020 −

รายละเอียดการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

− Jun 04,2016 −

曼谷吞武里大学与伯格里学校的签约仪式 成立曼谷吞武里大学伯格里中文学院

− May 18,2016 −

กรมทรัพย์สินทางปัญญาสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

− Apr 24,2016 −

ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum

− Apr 24,2016 −

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การประกวดสุนทรพจน์และแข่งขันความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ"

− Jan 07,2016 −

ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สมัครเข้าร่วมการประชุม Students' Forum

− Jul 14,2015 −

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

− Mar 27,2015 −

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ "หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม(Intensive Course)"