Communication Arts

News News

News

− Jun 01,2021 −

งานปฐมนิเทศ สัมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเนิทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− May 17,2021 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

− Dec 26,2020 −

BTU.จับมือสื่อใหญ่ ทีวีพูล เซ็นต์ MOU. ความร่วมมือจัดการศึกษาสู่มืออาชีพ

− Dec 23,2020 −

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

− Dec 03,2020 −

นิเทศฯ BTU.จับมือทีวีพูลยกเครื่อง ผลิตบัณฑิตนิเทศพันธุ์ใหม่ ขานรับนโยบาย อว.

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย นำคณาจารย์ ผู้บริหารและนักศึกษา เข้าประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU.) ระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และบริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด นำโดยคุณพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย และผู้บริหารบริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด ซอยลาดพร้าว 101   จากการประชุมปรึกษาหารือ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เป็นไปด้วยดี…
− Sep 27,2019 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ประจำ จำนวน 2 อัตรา

− Sep 20,2018 −

คณะนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สวนสันติ จ.ปราจีนบุรี

− Aug 15,2018 −

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สวนสันติ ห้องเรียนไม่มีฝา ด้วยการออกแบบกราฟิก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Jun 02,2018 −

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงานวันปฐมนิเทศนัดศึกษาใหม่พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง แรงบันดาลใจ@คนสื่อ 4.0

− Feb 03,2018 −

ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาหัวข้อ "Ingredients Event Marketing ครบเครื่องเรื่องกิจกรรมพิเศษ"