News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ร่วมปล่อยปลาในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Feb 09,2015 −

เรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าและนักศึกษา ร่วมปล่อยปลาในวันพฤหัสที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ณ ลานลูกโลก หน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีBack