News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

มกธ.จัดประชุมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พร้อมสถาบันการศึกษาในเครือ มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 1/2566

− Feb 17,2023 −Back