News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

นักกรีฑา มกธ.ผนึกกำลังกวาดเหรียญทองรวมทุกรายการ 34 เหรียญ พร้อมทำลายสถิติกรีฑาหลายประเภทในกีฬามหาวิทยาลัย “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

− Jan 30,2023 −Back