News

Bangkok Thonburi News

สํานักทะเบียนและวัดผล ปิดบริการชั่วคราว ในวันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2562 เนื่องจากสำนักทะเบียนและวัดผลปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมงาน ซ้อม-รับ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

− Aug 16,2019 −


Back