News

BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY NEWS

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีนประจำประเทศไทย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557

− Oct 29,2014 −Back