Contact

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

机构 的地方 分机号码 直接数 / 传真 电子邮件
สโมสรกีฬา อัฒจรรย์สนามฟุตบอล 2106 2107
สถานีวิทยุ สำนักอธิการบดี 1111
งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 2003
2004
อาคารพัสดุและครุภัณฑ์ 2005