新闻

Bangkok Thonburi News

อธิการบดี มกธ. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว BTU

− Jun 13,2022 −

อธิการบดี มกธ. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว BTU 

        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2565  ณ อาคาร Bangkok Thonburi Hall  เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน 2565  ภายใต้แนวคิด “เรียนอย่างมีความสุข  ประสบความสำเร็จไปกับครอบครัว BTU”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เป็นประธานในพิธี  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ว่า “...ครอบครัวเราและสถาบันในเครือในแต่ละปีมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวจำนวนมาก  เป็นครอบครัวขนาดใหญ่  ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก  ดังนั้น  การอยู่อย่างมีความสุขต้องอยู่ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เมื่อเป็นนักศึกษาก็ต้องศึกษาหาความรู้  และคณาจารย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีติดอันดับท็อปเท็นที่มีศาสตราจารย์มากที่สุดในประเทศไทย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิมีคณาจารย์ที่จะดูแลนักศึกษา  และพร้อมจะเป็นครอบครัวเดียวกันเสมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่  เป็นพี่  เป็นผู่ที่จะชี้ทางอนาคตด้านการศึกษา  และด้านการเรียนอย่างมีความสุข”
        “นักศึกษา  จึงต้องหมั่นหาความรู้ที่อาจารย์ถ่ายทอดให้  ต้องตั้งใจมุ่งมั่นรับองค์ความรู้จากคณาจารย์ที่มีความรัก  ความปรารถนาดีแก่นักศึกษา  เราก็จะเรียนอย่างมีความสุข  การประสบความสำเร็จของนักศึกษานั้น  อธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากรทุกท่านมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นศิษย์รักทั้งระดับปริญญาเอก  ปริญญาโท  และปริญญาตรีประสบความสำเร็จในการศึกษาได้ตรงเวลาที่หลักสูตรกำหนด  อธิการบดีและคณาจารย์พร้อมที่จะสนับสนุน  ส่งเสริม  และมุ่งมั่นดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด”
        “ทุกหลักสูตรของทุกคณะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  และมีความโดดเด่นกันไปตามสาขาวิชาชีพ  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถไปประกอบวิชาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
        “ครอบครัวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั้นมีนักศึกษา  และคณาจารย์ที่มีคุณภาพ  มีความทุ่มเทมุ่งมั่นที่จะเติมองค์ความรู้  เพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน  อธิการบดีพร้อมที่จะสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน  และยินดีต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนเป็นลูกของแม่  ลูกของครอบครัว BTU  ลูกที่อธิการบดีเฝ้าดูแล  บ่มเพาะ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีความสุข  และประสบความสำเร็จ”
           กิจกรรมปฐมนิเทศดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย  ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบัน  ศิษย์เก่า  และนักกีฬาทีมชาติซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างคับคั่ง   
           ในการนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ได้มอบเงินรางวัล จำนวน  340,000 บาท ให้เป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ด้วยBack